Wij ontwikkelen programma’s op maat, met verandervermogen en (persoonlijk) leiderschap als centrale thema’s. En als je in plaats van verandering liever spreekt van verbetering, transformatie, beweging of ontwikkeling, dan mag dat natuurlijk ook. 

één: niet veranderen is geen optie
De deelnemers gaan inzien dat “niet veranderen” simpelweg geen optie is. Veranderingen op allerlei vlakken raken ieders leven doorlopend. Wij nemen mensen mee van “Wil ik veranderen of niet?” naar “Hoe ga ik om met de veranderingen die zich voordoen?”

twee: inzicht en verantwoordelijkheid
Onze aanpak leidt de deelnemers naar inzicht in de eigen gedragspatronen, de effecten daarvan en alternatieve opties om invulling te geven aan wat zich voordoet. Dat leidt tot verantwoordelijkheid.

drie: mensen en organisatie
Een verandering is succesvol als het leidt tot ander gedrag op een dinsdagmiddag. Dat ontstaat alleen bij een goede balans tussen de mensenkant en de organisatiekant. Het verandervermogen van werknemers vraagt een voedingsbodem, vertrouwen en stabiele processen in de organisatie. Een organisatie kan niet veranderen wanneer mensen hun hakken in het zand houden, bijvoorbeeld omdat ‘ze’ niet willen, niet kunnen, niet mogen, niet durven…