Ons site adres

Ons site-adres is: https://www.double-oo.com.

Algemeen

Double-OO hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Double-OO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: je persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Doeleinde verwerking persoonsgegevens

Double-OO verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om contact met je op te kunnen nemen, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om je op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten. Double-OO zal jouw gegevens alleen gebruiken voor updates omtrent de diensten van Double-OO.

Bewaarde persoonsgegevens

In het kader van onze relatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam en e-mailadres

Double-OO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden nooit langer dan 3 jaar bewaard zonder toestemming.

Gegevens (niet) delen met anderen

Double-OO verstrekt je naam en e-mailadres nooit aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.